• V cenovej ponuke nemáte pridané žiadne položky
Údržba kameňa

NÁVOD NA ÚDRŽBU KAMEŇA

 

Prírodný materiál má svoje fyzikálno-chemické vlastnosti.

V prípade, že je kameň použitý ako kuchynská pracovná doska, musíme brať do úvahy jeho nasiakavosť. Pod nasiakavosťou rozumieme to, že kameň dokáže absorbovať vodu, olej i prípadné pigmenty obsiahnuté v tekutých látkach.

Neodporúča sa „klepanie rezňov“ priamo na pracovnej doske z dôvodu možného poškodenia povrchu. Odporúčame použiť drevenú podložku. K poškodeniu povrchu alebo hrany kamenného pultu môže dôjsť aj úderom ťažkým predmetom.

Pult je ošetrený ochranným náterom, ktorý ochraňuje pred vodou, nečistotou a olejmi. Neodporúča sa aj takto ošetrený pult dlhodobo vystavovať znečisteniu. V prípade znečistenia silnými pigmentmi obsiahnutými v niektorých potravinách, prípadne nápojoch môže dôjsť k ich zaschnutiu. Vzhľadom k prirodzenej štruktúre kameňa môže byť čistenie zaschnutých škvŕn problematické, preto sa odporúča ihneď po znečistení silne farbiacimi potravinami alebo nápojmi kamenný pult očistiť bežnými saponátovými prípravkami. Čistenie pultov agresívnymi čistiacimi prípravkami na báze kyselín alebo s vysokou abrazívnosťou neodporúčame z dôvodu možného narušenia ochrannej vrstvy.

Pracovná doska nesmie byť používaná z dôvodu vytvrdnutia lepidiel 24 hodín po namontovaní. Pri lepenom dreze z kameňa sú potrebné 2 týždne k úplnému vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu tak maximálnej odolnosti voči teplotným zmenám. Počas tohto obdobia neodporúčame vylievať do drezu napr. horúcu vodu. Pracovnú dosku zo žuly v lehote jedného týždňa po namontovaní nie je vhodné znečistiť mastnotou, prípadne olejom a taktiež sa neodporúča čistiť saponátovými prípravkami.